På Tøyen Torg i Oslo har vi demontert  gamle fasader og levert og montert nye aluminium-glass fasader og dører som del av en større oppgradering av området.
Vi startet utskifting av alu/glass fasader vinteren 2015 og ferdigstilte hoved delen av oppgraderingen i 2017.
Det er benyttet alu fasadesystem Schuco FW 60, dører i system Schuco ADS 65, utført i gull eloksert farge.

Prosjektledere: Ove Sønsteby og Bjørn Erik Nybakk