For entreprenør Mest Bygg AS har vi fått oppdraget med å levere aluminium-glass fasader og dører til prosjektet Totten Lodge T4. Dette er et leilighets prosjekt plassert rett ved Hemsedal Skisenter. Fasadefelter utføres i Sapa fasade profilsystem Sapa 4150, dører i Sapa termo profilsystem Sapa 86. Oppstart montasje i August  2021.

Prosjektleder: Bjørn Erik Nybakk