For Entreprenør Betonmast Innlandet AS har vi få oppdraget med å levere aluminium-glass fasadefelter og dører til prosjektet nye Raufoss Idrettshall. Fasadefelter utføres i Sapa fasade profilsystem Sapa 4150, dører i Sapa termo profilsystem Sapa 86. Oppstart montasje februar  2021.

Prosjektleder: Bjørn Erik Nybakk