For entreprenør Ø.M. Fjeld AS har har vi få oppdraget med å levere aluminium-glass fasadefelter og dører til prosjektet Øvre Torvgate 26-28 på Gjøvik. Dette er en større rehabilitering og ombygging/nybygg. Fasadefelter utføres i Sapa fasade profilsystem Sapa 4150, dører i Sapa termo profilsystem Sapa 86. Oppstart montasje i Mars  2021.

Prosjektleder: Bjørn Erik Nybakk