For hovedentreprenør Hent AS og underentreprenør Hurre Norway AS har vi fått oppdraget med å levere aluminium-glass fasadefelter, dører og vinduer til Norsk Kylling sin nye fabrikk i Orkanger. Fabrikken er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i den senere tid i Norge.

Se også omtale av prosjektet på Bygg. no

Prosjektleder:  Bjørn Erik Nybakk