Norske Metallfasader har levert og montert glass, baldakiner og dører til Kafe Juvet ved Gudbrandsjuvet, som er en del av Vegvesenets Nasjonale Turistveger prosjekt.

Bygget er tegnet av arkitekt firmaet Jensen & Skodvin som vi har samarbeidet med på flere prosjekt.

Prosjektleder: Ove Sønsteby