For byggherre Sirkula IKS og entreprenør Syljuåsen AS har vi fått oppdraget med å levere og montere aluminium-glass fasadefelter og dører til nye Gålåsholmen kretsløpspark.

Kretsløpsparken skal bestå av ny gjenvinningsstasjon inkludert bygg for farlig avfall, administrasjonsbygg og basar med mottak for varer for gjensalg. Sirkula IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Selskapet har ansvar for all håndtering av husholdningsavfall i eierkommunene.

Prosjektleder:  Bjørn Erik Nybakk