Angående situasjonen med korona smitte.

 

Pr. 16.03.20.

Vi tar grep for å begrense den pågående korona smitten. Vi vil kun ha en person fast på vårt kontor/lager med arbeidstid 07.30-15.30 på mandag til torsdag og 07.30-13.00 på fredager. Alle andre vil ha hjemmekontor. Vi følger fortløpende med på utviklingen og vil rette oss etter alle pålegg som måtte komme fra Helsemyndigheter og Kommune.

Våre montører vil i størst mulig grad forsøke og utføre montasje på våre mange prosjekter spredd over hele Norge. De vil rette seg etter gjeldende sentrale pålegg fra Helsemyndigheter og gjeldende pålegg fra kommune/helsemyndighet på adressen for montasjen. Montasjen vil også foregå i nært samarbeid med våre oppdragsgivere/kunder som kan ha egne retningslinjer for de forskjellige byggeplasser.

Vi vil forsøke å levere/montere våre prosjekter i henhold til oppsatte planer og tidsfrister. Vi må imidlertid forvente en del forsinkelser på grunn av denne ekstraordinære situasjonen. Vi vil forsøke å formidle dette fortløpende til hver av våre kunder.