Aluminium – det «grønne» metallet.

 

Aluminium er nest etter oksygen og silisium det vanligste grunnstoffet og omkring 8 % av jordskorpen består av aluminium. Aluminium har også en meget høy gjenvinningsgrad og er kjent som det «grønne» metallet.

Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på byggmarkedet.
Aluminiumprodukter har et bredt bruksområde, god holdbarhet og lang levetid. Det er gode resirkulering systemer på plass, og selve råmaterialet har ingen «end of life»-situasjon – det kan brukes om og om igjen.
Om-smelting og resirkulering av metallet krever kun omkring 5-10% av energien som brukes ved nyproduksjon.
En stor andel av aluminiumproduktene som går ut i markedet har et fungerende retursystem og ca.  95% av metallet går tilbake til resirkulering.
I tillegg inkluderer nyproduksjon av aluminiumprodukter i snitt om lag 40% resirkulert materiale.

Vår alu-system leverandør Sapa benytter minst 75 % gjenvunnet aluminium i sine systemløsninger, se brosjyre her.

Klikk bildet nedenfor for mer informasjon og fakta om aluminium: