Torshov Torg

For utbygger/entreprenør Bunde Eiendom og Bunde Bygg har vi levert aluminium/glass fasader, inngangspartier og dører til prosjektet Torshov Torg, Oslo.
Det er benyttet Sapa fasade profilsystem 4150 og Sapa dør og vindusystem 74.
Utført høsten 2012 til høsten 2013
Side 1 av 3
 
 
Side 2 av 3
 
 
Side 3 av 3
 
 
Se også Torshov Torgs egne hjemmesider: