Sognefjellshytta

Vi har for arkitekt Jensen og Skodvin og entreprenør Stokk og Stein AS
levert og montert glasset til nybygg ved Sognefjellshytta.
Glasset er montert direkte på limtrekonstruksjoner uten bruk av tradisjonelle profiler

Side 1 av 5
 
 
Side 2 av 5
 
 
Side 3 av 5
 
 
Side 4 av 5
 
 
Side 5 av 5
 

Nybygget ved Sognefjellshytta er en del av Statens Vegvesens prosjekt
Nasjonale Turistveger.
Vi har vært leverandør til flere av disse prosjektene.