Nyheter

Nytt om produkter vi leverer og prosjekter vi er engasjert i.
 20.06.16
For entreprenør Eco Sør AS har vi har vi fått oppdraget med å levere aluminium/glass fasade felter, dører og innvendige alu/glass vegger for nye Jotuntoppen Bo og Omsorgssenter i Elverum
Oppstart montasje før jul.
Klikk bilde for mer info på Elverum Kommunes hjemmesider.
For entreprenør Syljuåsen AS har vi fått oppdraget med å lever aluminium/glass fasade felter
og dører for nye Moelv Skole.
Oppstart montasje i september.
Klikk bilde for mer info på Ringsaker Kommunes hjemmesider.
NRK TV sender nå serien "arkitektens hjem". I første episode viser arkitekt Jan Olav Jensen i arkitektfirmaet Jensen & Skodvin fram flere spesielle prosjekter hvor vi har vært leverandør av aluminum/glass.
Blant annet enebolig i Lillehammer, hytte i Storfjord, Juvet landskapshotell, Juvet Cafe og Sognefjells hytta.
Klikk bilde for å se episoden på NRK sine nett sider.
For entreprenør Strukta AS har vi fått oppdraget med å levere aluminiums/glass fasader og dører til første byggetrinn av Sandvika Business Center. Oppstart montasje mars 2016.
Klikk bilde for mer info på Byggeindustrien sine hjemmesider.
For entreprenør Consto Eide AS har vi fått oppdraget med å levere aluminiums/glass fasader, fasadeglass og dører til nytt bygg for Lovisenberg Diakonale Sykehus. Oppstart montasje november 2015.
Klikk bilde for mer info på Lovisenbergs hjemmesider.
For entreprenør Martin M. Bakken AS har vi fått oppdraget med å levere aluminiums/glass fasader, dører og overlys til Nye Ringsaker Videregående Skole. Oppstart montasje før Jul 2015.
Klikk bilde for mer info på Hedmark Fylkeskommunes hjemmesider
For entreprenør Bunde Bygg har vi levert aluminiums vinduer, dører, baldakiner og skillevegger til prosjektet Oskar
Braatens gate 31 i Oslo.
Klikk bilde for reportasje om prosjektet i Byggeindustrien.
For entreprenør Martin M. Bakken har vi fått oppdraget med å levere aluminiums fasader og dører til nytt Avlastningssenter ved Mørkved Skole i Brumunddal. Levering og montasje før ferien.
Klikk bilde for å se mer på Ringsaker Kommunes hjemmeside.
15.12.14.
For entreprenør Eco Sør har vi fått oppdraget med å levere aluminums glass fasader, dører og felter til nye Finsalhagen Omsorgssenter. Oppstart på nyåret 2015. Klikk bilde for å se reportasje i Hamar Arbeiderblad.

28.11.14
Vi har fått oppdraget med å levere nye aluminims glass fasader og dører til nye Tøyen Torg.
Dette er en del av en større oppgradering og revitalisering av Tøyen området.
Oppstart på nyåret 2015. Klikk bilde for mer info om prosjektet Nye Tøyen Torg.
For entreprenør NCC Construction har vi fått leveransen av aluminiums glass fasader og dører til prosjektet Slora Flerbrukshall.
Oppstart januar 2015. Klikk bilde for mer info på NCC nettside.
 10.07.14.
For Eide Entreprenør skal vi levere alu/glassfasader og dører til Saga Park.
Saga Park kvartal 2 er et nytt og attraktivt boligprosjekt med sentral beliggenhet i Årnes sentrum. Prosjektet bestå av tre boligbygg som sammen vil danne en fin ramme rundt det grønne fellesarealet. Trinn 1 som er lengst øst, vil inneholde 29 leiligheter, med god standard og varierende priser.
Oppstart like etter ferie. Klikk bilde for mer info på prosjektets hjemmeside.
 01.07.13.
Vi leverer og monterer glass til nybygg på Sognefjellshytta.
Prosjektet er tegnet av Jensen & Skodvin arkitekturkontor som vi har samarbeidet med på tidligere prosjekt.
Planlagt oppstart like etter ferie. Klikk bilde for omtale på NRK nettsider.
For entreprenør Veidekke har vi fått oppdraget med å levere
alu/glassfasader til trapperom samt dører til prosjektet Hagebyen Fornebu.
Oppstart før ferie og trinnvis levering fram til vår 2014. Klikk bilde for info om prosjektet.
 01.04.13
Vi kan nå levere superisolert aluminiums vindu med
helt nye profiler med total profildybde 86 mm.
Vinduet klarer sammen med moderne 3 lags glass kravet
til Passiv hus med total U verdi 0,8 eller bedre.
Klikk bilde for mer info.
 15.03.2013.
Vi kan nå levere meget bra hev/senk aluminiums skyvedør fra
Aluprof, type MB 77 HS. Sammen med 3 lags energi glass oppnår denne meget
bra U verdier. Vi har allerede levert noen av disse og responsen og tilbakemeldinger
er veldig god.
Klikk bilde for mer info.
 10.12.12.
For entreprenør NCC har vi fått oppdraget med å levere
alu/glassfasader og dører til nye Nordkisa skole og flerbrukshall.
Oppstart på nyåret og ferdigstillelse høsten 2013.
Klikk bilde for mer info om prosjektet.